AuslandseinsatzHolocaust-EducationStudienfahrtenVereinLinks
Ausgabe 4/02


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Pri Peršmanu - Peršmanhof

(Die deutsche Fassung dieses Artikels finden Sie im Anschluß an die slowenische.)

 

Peršmanov Spomniski dom

Muzej protifašistiène borbe na Koroškem

 

Pod Peco 3

A-9135 Železna Kapla

 

Odprto (Delovni èas):

od maja do oktobra, v petek, soboto, nedeljo 10-18 ali po dogovoru

Tel. +43 (0)4238 25060 ali +43 (0)4238 320

e-mail: augustine.leisch(at)gmx.at

 

 

Dve uri hoda je skozi Lepeno do Železne Kaple, in če človek hiti čez Lužo v Podjuno, v Globasnico ali Šmihel, rabi tudi dve, tri ure. – S tem so bile odročne kmetije v Podpeci važne postojanke za koroške partizanke in partizane. Straža na Luži in budne oči lepenskih kmetov so pravočasno svarili, če so se bližale nemške čete. In vendar se je tukaj pri Peršmanu, »kralju Pece«, na eni izmed največjih in najbogatejših kmetij v okolici, vršil eden najgrozovitejših vojnih zločinov nacistk/ov na avstrijskem ozemlju. Kar se je dne 25. aprila 1945 na tej odročni kmetiji natančno zgodilo, še do danes ni znanstveno raziskovano. Prikaz partizanskega komandanta Karla Prušnika – Gašperja v knjigi „Gamzi na plazu“ in izjave v kompilaciji pričevanj o odporu na Koroškem »Spurensuche« nudijo le zelo fragmentarne informacije. In procesa proti odgovornim vojnega zločina, ki bi temeljito razjasnil dogodke tistega dneva v aprilu 1945, v povojni Avstriji nikoli ni bilo, kar je škandal.

Ko pa človek govori z danes še živimi pričami, se iz mnogih delov bolj ali manj izcimi sledeča slika:

Že več dni se je partizanska enota mudila na Peršmanovi kmetiji pri Sadovnikovih. Sicer iz varnostnih razlogov to ni bilo običajno, toda poznali so potek fronte, veliki predeli Slovenije so bili že osvobojeni in komaj kdo je še računal s tem, da bi se še kaka nemška četa upala na teren pod Peco. Da bi z njimi povezane slovenske kmečke družine nekoliko razbremenili, so pošiljali svoje ljudi dol na območje Globasnice, da bi tam pri bolj sovražnih kmetih rekvirirali živila. Tako so se partizanke/i dne 25. aprila vrnili k Peršmanu z zaplenjenim volom. Eden hlapcev kmetije, ki je bila ob vola, pa je ovadil ta »rop živil« – »Lebensmittelraub«, kot se to vedno imenuje v protokolih [prokolih] žandarmerije –, na kar so šle nemške čete (ali je bila to ista enota 4. čete 13. polka SS-policije, ki je pozneje zagrešila masaker?) za volovsko sledjo in prišle, od partizanskih straž očitno neopaženo, na Lužo, približno tja, kjer danes spet stoji Čemrova kmetija družine Kogoj. Tedaj je bila Čemrova kmetija kajpada sežgana od nacistov, očeta so odvlekli v Dachau, najstarejšega sina v mladinsko taborišče Moringen, mati je bila v partizanih, majhni otroci pa nastanjeni pri sosednji Sadovnikovi družini pri Peršmanu. S tega griča je četa nacistov obstreljevala Peršmanovo kmetijo. Partizanke/i pa se niso spustili v boj, čeprav bi bili v presilni večini. Sprva to zveni čudno, razlog pa je uredba komandanture OF, po kateri naj se partizanke/i ne več bojujejo v bližini kmetij, da bi bilo čim manj civilnih oseb ogroženih in da bi se preprečilo nepotrebno krvoprelitje v zadnjih dneh vojne.

Ko so torej partizanski komandanti svojim ljudem dali povelje za umik v gozdove, se je tudi nacistična policijska enota vpričo premoči pratizank/ov umaknila čez Lužo, a jo je odkrila in napadla druga partizanska enota, pri čemer je bil eden (ali dva ali tri?) nacistov ubit. Ostali so se rešili v dolino, so pa mobilizirali okrepitev z Landwachtom in se po nekaj urah vrnili k Peršmanovini, ki so jo partizanke/i medtem zapustili.

Tu je Landwacht, tako pričajo poročila, naložil na voz vse, kar ni bilo pribito, in odpodil živino. Nato je prišlo do strahotnega pokola družine Sadovnik, ko so policaji 4. čete 13. polka ubili staro mater Francisko, mater Ano, očeta Luko, teto Katarino, pet od osem Sadovnikovih otrok in dva Kogojeva otroka. Po moriji so kmetijo zažgali.

Poveljujočega poročnika Reischla, rajhovskega Nemca, avstrijskih pripadnikov kompanije, ki so se baje prostovoljno javili za akcijo, niso nikoli obtožili. Sicer so razpisali zasledovanje poročnika Reischla in tudi udeleženega Johanna Tönnisa, a ju niso nikoli našli. Edino Madžara Sandora Martona, ki se je prav tako udeležil masakra, so obsodili v Budimpešti – kajpada v odsotnosti. Svoje kazni ni nikoli odsedel.

Da proti odgovornim pokola ni prišlo do procesa zaradi vojnega zločina, da je, kot kaže, veliko odločilnega gradiva in dokumentov celo izginilo brez sledu, je najbrž povezano tudi s tem, da so bivši nacisti vpričo okorne in pomanjkljive denacifikacijske politike angleške vojaške vlade v mnogih primerih ostali na trdnem položaju – dalje so vse stranke na Koroškem, razen KPA, stavile zelo hitro spet na nemško nacionalno karto in dvorile bivšim in še prepričanim nacistom. In stalinistično usmerjena KPA je bivše partizanke/i najpozneje od kominform-konflikta imela za izdajalske »titoiste«.

Tako je bila zgodovina pokola pri Peršmanu – kot tudi zgodovina antifašističnega odpora na Koroškem – zunaj slovenske etnične skupine hitro pozabljena. Tudi ko je Zveza koroških partizanov na začetku osemdesetih let v izbi Peršmanove hiše uredila majhno razstavo o pregonu koroških Slovenk/cev in njihovem odporu, večina nemško govorečega prebivalstva ni pokazala nobenega zanimanja, saj so razstavo v glavnem obiskovali Slovenke/ci z obeh strani meje. Tudi bolj levo usmerjeni ceh avstrijskih zgodovinarjev je pustil dogajanja pri Peršmanu neosvetljen, in prav tako do zadnjega časa ni bilo nobene iniciative, ki bi poskusila zasidrati spominski dom kot redni cilj za obiskovalce in šolske ekskurzije.

To naj se zdaj spremeni. Od poletja 2001 se trudi Društvo prijateljev in prijateljic Peršmanovega doma/Verein der Freunde und Freundinnen des Peršmanhofes pridobiti denarje za prenovo razstave in da se končno omogoči nujno potrebno znanstveno raziskovalno delo zgodovinarjev. S prenovo je povezana tudi ideja po izgradnji Peršmanovega doma v kraj mednarodnih antifašističnih srečanj, zlasti mladine. Učenkam/cem in učiteljem/ icam naj bo omogočeno, seznaniti se z daleč bolj raznoliko in fasetirano lokalno zgodovino, kakor jim je trenutno dostopna v večini šol.

Nadalje se pripravljajo: umetniški projekt, v okviru katerega je načrtovano povabiti umetnice/ke, ki naj po svoje upodobijo sodobno zgodovino & odpor v javnem prostoru; dalje gledališki projekt na festivalu regij (Festival der Regionen), ki bo v spomin na pokol pri Peršmanu pripovedoval zgodbo izostale pravičnosti.

 

Tina Leisch, Kulturna ustvarjalka na Koroškem in Dunaju

Prevedel: Erwin Köstler

 

 

Gedächtnisstätte Peršmanhof

Museum des antifaschistischen Widerstandes in Kärnten

 

Koprein 3

A-9135 Bad Eisenkappel

 

Geöffnet : Mai - Oktober , Fr, Sa, So, 10-18 Uhr oder nach Vereinbarung

Tel. +43 (0)4238 25060 oder +43 (0)4238 320

email: augustine.leisch(at)gmx.at

 

Zu Fuß sind es über zwei Stunden durch den Leppengraben/Lepena bis nach Eisenkappel/ðelezna Kapla, und wenn man über den Luschasattel hinunter ins Jauntal läuft, nach Globasnitz/Globasnica oder St.Michael/Šmihel, ist man auch zwei, drei Stunden unterwegs. - So waren die abgelegenen Gehöfte in Koprein, am Fuße der Petzen, für die Kärntner Partisaninnen und Partisanen wichtige Stützpunkte. Ein Posten am Luschasattel und die wachsamen Augen der Lepener Bauern gaben rechtzeitig Vorwarnung, wenn deutsche Truppen im Anmarsch waren. Und doch wurde hier, am Peršmanhof, dem „Petzenkönig“, einem der größten und reichsten Höfe der Gegend, eines der grausamsten Kriegsverbrechen der NationalsozialistInnen auf österreichischem Gebiet begangen. Was am 25. April 1945 auf dem abgelegenen Bauernhof ganz genau geschah, ist bis heute noch nicht wissenschaftlich erforscht. Die Darstellung von Partisanenkommandant Karel Prušnik- Gašpar in seinem Buch „Gemsen auf der Lawine“ und ZeitzeugInnenaussagen in der Oral-history-Kompilation über den Kärntner Widerstand „Spurensuche“ geben nur sehr bruchstückhafte Informationen. Und ein Kriegsverbrecherprozess gegen die Verantwortlichen, der die Geschehnisse jenes Apriltages 1945 hätte gründlich klären können, wurde im Nachkriegsösterreich skandalöserweise niemals geführt.

Wenn man allerdings mit den heute noch lebenden AugenzeugInnen spricht, ergibt sich aus vielen Puzzelteilen mehr oder weniger folgendes Bild:

Schon tagelang hielt sich eine PartisanInneneinheit am Peršmanhof der Familie Sadovnik auf. Normalerweise war das aus Sicherheitsgründen nicht üblich, doch kannte man ja den Frontverlauf, große Teile Sloweniens waren bereits befreit und man rechnete kaum noch damit, daß sich deutsche Truppen noch bis ins Petzengebiet vorwagen würden. Um die verbündeten slowenischen Bauernfamilien der Gegend ein wenig zu schonen, schickte man Leute hinunter in die Gegend von Globasnitz/Globasnica, um dort bei eher feindlich gesonnenen Bauern die notwendigen Lebensmittel zu requirieren. So kamen PartisanInnen am 25. April mit einem beschlagnahmten Ochsen zum Peršmanhof zurück. Ein Knecht des Bauern, dem der Ochse gehört hatte, hatte allerdings den „Lebensmittelraub“ - wie es in den Gendarmerieprotokollen immer heißt,- angezeigt, worauf deutsche Truppen, (war es dieselbe SS-Polizeieinheit der 4. Kompanie des Pol.Rgt.13, die später das Massaker begang?) der Spur des Ochsen folgten und, offensichtlich von Partisanenposten unbemerkt, bis auf den Luschasattel gelangten; ungefähr dorthin, wo heute wieder der „Emerhof“ der Familie Kogoj steht. Damals allerdings war der „Emerhof“ von Nazis niedergebrannt, der Vater nach Dachau, der älteste Sohn ins Jugendkonzentrationslager Moringen verschleppt, die Mutter war bei den PartisanInnen, die kleinen Kinder bei den Nachbarn Sadovnik am Peršmanhof untergebracht. Von dieser Anhöhe aus beschoss die Nazitruppe den Peršmanhof. Die PartisanInnen allerdings nahmen das Gefecht nicht auf, obwohl sie in überwältigender Mehrzahl gewesen wären. Das klingt zwar zunächst verwunderlich, erklärt sich aber aus einer Anordnung der Kommandantur der Osvobodilna Fronta (OF)- der Befreiungsfront -, wonach die PartisanInnen keine Gefechte mehr in der Nähe von Bauerhöfen führen sollten, um möglichst wenig Zivilpersonen zu gefährden und unnötiges Blutvergießen in den letzten Kriegstagen zu vermeiden.

Während also die Partisanenkommandanten ihren Leuten den Rückzug in die Wälder befahlen, trat die NS-Polizeieinheit angesichts der Übermacht der PartisanInnen ebenfalls den Rückzug über die Luscha an, wurde dabei allerdings von einer anderen Partisaneneinheit entdeckt und überfallen, wobei einer (oder zwei oder drei?) der Nazis getötet wurden. Die Restlichen retteten sich ins Tal, mobilisierten jedoch Verstärkung durch die Landwacht und kehrten nach einigen Stunden zum Peršmanhof zurück, den die PartisanInnen mittlerweile vollständig verlassen hatten.

Hier lud die Landwacht den Berichten nach alles, was nicht „niet- und nagelfest“ war, auf einen Karren und trieb das Vieh davon. Im Anschluss kam es zu einem entsetzlichen Massaker an der Familie Sadovnik durch die Polizisten der 4. Kompanie des Pol.Rgt.13 - in dessen Verlauf die Großmutter Franciska, die Mutter Ana, der Vater Luka, die Tante Katarina, fünf der acht Sadovnikkinder und zwei Kogoj kinder getötet wurden. Nach den Morden wurde der Hof in Brand gesetzt.

Gegen den kommandierenden Leutnant Reischl, einen Reichsdeutschen, gegen die österreichischen Angehörigen der Kompanie, die sich angeblich freiwillig für den Einsatz gemeldet haben sollen, wurde nie Anklage erhoben. Zwar waren Leutnant Reischl und der ebenfalls beteiligte Johann Tönnis zur Fahndung ausgeschrieben, wurden jedoch nie gefunden. Einzig der ebenfalls am Massaker beteiligte Ungar Sandor Marton wurde in Budapest verurteilt - allerdings in Abwesenheit. Seine Strafe hat er nie verbüßt.

Daß es nie einen Kriegsverbrecherprozess gegen die Verantwortlichen des Massakers gegeben hat, daß offenkundig sogar viele entscheidende Unterlagen und Dokumente spurlos verschwunden sind, liegt vermutlich auch daran, dass angesichts der schleppenden und mangelhaften Entnazifizierungspolitik der britischen Militärregierung ehemalige Nazis in vielen Fällen in Amt und Würden blieben - ferner hatten alle Kärntner Parteien, außer der KPÖ, sehr schnell wieder auf die deutschnationale Karte gesetzt und umwarben Ex- und Immer-Noch-Nazis. Und der stalinistisch-orientierten KPÖ galten spätestens seit dem Kominform-Konflikt die ehemaligen PartisanInnen als verräterische „Titoisten“.

So geriet die Geschichte des Peršmanmassakers - wie auch die Geschichte des antifaschistischen Widerstandes in Kärnten - außerhalb der slowenischen Volksgruppe schnell in Vergessenheit. Auch als Anfang der Achtziger Jahre der „Verband der Kärntner Partisanen/Zveza koroških partizanov“ in der Stube des Peršmanhofes eine kleine Ausstellung über die Verfolgung der Kärntner SlowenInnen und ihren Widerstand eröffnete, zeigte sich die Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung uninteressiert und die Ausstellung wurde hauptsächlich von SlowenInnen von diesseits und jenseits der Grenze besucht. Auch innerhalb der eher links orientierten, österreichischen HistorikerInnenzunft blieben die Vorgänge am „Peršman“ unbeleuchtet, ebenso wenig gab es bis vor kurze Zeit Initiativen, die versucht hätten, die Gedenkstätte als regelmäßiges Besuchs- und Exkursionsziel für SchülerInnen zu verankern. Das soll sich nun ändern. Seit Sommer 2001 versucht der „Verein der Freunde und Freundinnen des Peršmanhofes/Društvo prijateljev in prijateljic Peršmanovega doma“ Gelder zu lukrieren, um die Ausstellung neu zu gestalten und um endlich die dringend notwendige historische Forschung zu ermöglichen. Mit dieser Neugestaltung ist auch die Idee verbunden, den Peršmanhof zu einer internationalen, antifaschistischen Begegnungsstätte - insbesondere für die Jugend - auszubauen. Den SchülerInnen und LehrerInnen soll es damit möglich sein, eine weit vielfältigere und facettenreichere Lokalgeschichte kennenzulernen, als dies derzeit in den meisten Schulen der Fall ist.

Des weiteren sind in Vorbereitung: ein Kunstprojekt, in dessen Rahmen es vorgesehen ist, KünstlerInnen einzuladen, sich mit der Darstellung von Zeitgeschichte & Widerstand im öffentlichen Raum auseinander zu setzen; ferner ein Theaterprojekt auf dem Festival der Regionen, das in memoriam des Peršmanmassakers die Geschichte ausgebliebener Gerechtigkeit erzählen wird.

 

Tina Leisch, Kulturschaffende in Kärnten und Wien