AuslandseinsatzHolocaust-EducationStudienfahrtenVereinLinks
Ausgabe 4/02


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Ali sem Slovenec? Kaj pa vem... - Ob ich Slowene bin? Was weiß ich...

(Die deutsche Fassung dieses Artikels finden Sie im Anschluß an die slowenische.)

 

Pred enim letom sem začel s študijem, in prvič več ko mesec dni nisem bil na Koroškem. Po treh mesecih na Dunaju sem se odpravil na »obisk« domov. Po zadnji postaji pred Celovcem, v Šentvidu, ko se je vlak plazil med Gospo Sveto in Krnskim Gradom po zasneženem Gosposvetskem Polju, sem se spomnil na besedilo Prežihovega Voranca »Gosposvetsko Polje«, ki temu kraju pripisuje toliko magije. Skromne hiše, počivajoča polja, dremajoča pobočja, okrog in okrog gore. Veselo pričakovanje znanih glasov in obrazov, družine, prijateljic in prijateljev. Pa tudi slutnja o komaj vzdržni »svobodni« in »nedeljeni« Koroški.

Pozimi sem na dunajski slovenistiki hodil na predavanje »Branje in interpretacija slovenske književnosti«. Ukvarjali smo se z novelama Peržihovega Voranca, in sicer z zgoraj omenjeno »Gosposvetsko polje« in »Če Zila noj Drava nazaj potačo«. V obeh besedilih pisatelj in politični aktivist obdela svoje izkušnje iz 30-ih let v slovenskih krajih na Koroškem. Kraji, imena likov, njihovo delovanje in izkušnje so mi odprli široko asociacijsko polje. Diskriminiacije in stigmatizacije, ki so jih doživljali protagonistke in protagonisti zaradi uporabe slovenskega jezika ali v šoli, na cesti, na uradih ali kjerkoli drugje, mi niso bile povsem tuje. Tako so nastali že problemi z mojim imenom. Milan naj mu je ime, je rekla moja mama 1981 uradniku na matičnem uradu. Uradnik je odvrnil, da to ni mogoče, saj tega imena ni v avstrijskem seznamu. Moja mama, ki ji je po rojstnem listu uradno ime Ida - - njeni starši se leta 1950 niso upali upreti podobnemu uradnemu argumentu, doma pa so jo klicali Vida, tega ni dopustila in je vztrajala na pravici, da mi da ime po svoji izbiri. Zagrozila je uradniku, da bo vso zadevo objavila v časopisu. In tako mi je tudi uradno ime Milan in ne Martin, Emil ali Michael, kakor je predlagal uradnik.

Po desetih letih sem leta 2000 ponovno doživel plebiscitne proslave. Deset let prej smo se z mamo, prijateljem in prijateljico sprehajali po Celovcu in se slovensko pogovarjali, nakar nam je starejša gospa v »koroškem prazničnem gvantu« pljunila pred noge in zaklela »pfui teifl«. Po desetih letih torej sva s prijateljem iz radovednosti naredila rundo skozi celovški center. Naše bunde so bile polne nalepk Karavane kulture proti desnemu ekstremizmu, ki je oktobra leta 2000 potovala po Koroški in poskušala s pomočjo umetnosti, z gledališkimi akcijami, koncerti, branji, diskusijami, inštalacijami ipd. zbuditi Korošice in Korošce in jih privabiti na »Mednarodne dneve odpora« konec oktobra. Na nalepkih so bila gesla kot »Klagenfurt hat nie die Hitlerzeit verloren« (Celovec nikoli ni zgubil Hitlerjanskih časov).

Po nekaterih minutah hoje mimo buršenšafterjev, lepakov z napisi »unsere Ehre heisst Treue« in podobnimi gesli, mimo učiteljev in združenj staršev, ki so nosili lepake z napisi »Konec s favoriziranjem slovenskih učiteljev na avstrijskih šolah«, v kostime okostnjakov preoblečene figure proti JE Krško in razne druge izjave »svobodne« in »nedeljene« Koroške, so se nam gesla, ki smo jih nosili na naših bundah, zdela povsem primerna.

Koroško pa sem doživljal tudi čisto drugače. V prvih letih svojega življenja nisem razumel niti besedice nemško – strašno – saj je moja mama vedno govorila slovensko z menoj. Kmalu pa sem imel prijateljice in prijatelje, ki niso znali slovensko, pa sem se z lahkoto naučil še nemščine. Pa tudi nekateri prijatelji in prijateljice so se naučili slovenščine in zdaj precej bolje govorijo slovensko kot npr. angleško, čeprav so se angleščine tudi učili, ampak so jo v vsakdanjiku precej manj prakticirali. Skupaj s starši smo se pogosto vozili v Ljubljano, hodili v Lutkovno gledališče, nakupovali. Bili smo na smučarskih dopustih v Kranjski gori ali na Voglu, se kopali ob istrski obali in nenazadnje je bila na avstrisjkem Koroškem slovenščina med nami vedno navzoča. Hodili smo v dvojezični otroški vrtec, pozneje v šolo, gledali risanke na slovenski televiziji, obiskovali prireditve ipd.

Nekatere pripreditve pa so bile zame pogosto dolgočasne in naporne – predvsem, če so moja ušesa morala poslušati tako slavno (slovensko) koroško zborovsko petje. Opazil pa sem tudi, da je imela moja mama, ki se je na področju kulture in politike zelo močno angažirala, precej obveznosti, in je bila za to sorazmerno, tako se je vsaj meni zdelo, slabo plačana. Tako sem ji menda nekoč rekel sledeče: »Ko bom velik, ne bom Slovenec, Ti neumni zbori in seje!«

No, zdaj sem nekoliko večji. Ali sem Slovenec? – Kaj pa vem! Vsekakor rad govorim slovensko, uživam, če me na Koroškem zanese v kak kraj, kjer je slovenščina navzoča v javnosti (pri meni doma v Vasji vasi ni več) in slej ko prej se rad vozim v Slovenijo. Ljubljana je mesto, ki ima za nas poseben čar. V zadnjih časih ni bilo nič posebnega, če smo se enkrat na teden peljali v Ljubljano. Dobro uro vožnje, pa si v resničnem centru kulturnega življenja. Predvsem koncerti, lokali in pa npr. tudi trgovina s široko ponudbo glasbe so za nas privlačne točke, ki jih ni najti bliže.

Slovenčino sem vedno imel za prednost. Ali bosta Republika Avstrija in dežela Koroška kdaj sprejeli in negovali del lastne identitete – kdo ve? Čas bi že bil!

 

Milan Obid, študent

 

 

Ob ich Slowene bin? Was weiß ich...

 

Als ich im vorigen Jahr anfing zu studieren, war ich erstmals länger als einen Monat fern von Kärnten/Koroška. Nach drei Monaten in Wien war ich nun zu „Besuch“ Zuhause. Nach der letzten Station vor Klagenfurt/Celovec - St. Veit/Šentvid, als der Zug zwischen Maria Saal/Gospa Sveta und Karnburg/Krnski Grad durchs angezuckerte Zollfeld schlich, erinnerte ich mich an Prežihov Voranc‘ Erzählung „Gosposvetsko Polje“- Das Zollfeld, die diesem Ort so viel Magie verleiht.

Bescheidene Häuser, ruhende Felder, schlummernde Hügel, rundherum Berge. Vorfreude auf bekannte Stimmen und Gesichter, auf Familie, auf FreundInnen. Aber auch schon eine Ahnung vom schwer erträglichen, vom „freien“ und „ungeteilten“ Kärnten beschlich mich.

Im Wintersemester besuchte ich auf der Wiener Slowenistik die Vorlesung „Lektüre und Interpretation slowenischer Literatur“. Wir beschäftigten uns mit zwei Erzählungen Prežihov Voranc‘, mit der oben erwähnten „Gosposvetsko Polje“ und mit „Ce Zila noj Drava nazaj potaco“- „Wenn die Gail und die Drau rückwärts fließen“. In beiden Texten verarbeitet der Schriftsteller und politische Aktivist seine Erfahrungen im slowenischen Gebiet Kärntens um 1930. Die Orte, die Namen der Charaktere, deren Handlungen und Erfahrungen eröffneten mir ein weites Assoziationsfeld. Die Diskriminierungen und Stigmatisierungen, die die ProtagonistInnen durch das Verwenden der slowenischen Sprache, ob in der Schule, auf der Straße, am Amt oder sonst irgendwo erleben, waren mir nicht fremd.

So gab es bereits bei meiner Namensgebung Probleme. Milan sollte ich heißen, sagte meine Mutter 1981 zum Magistratsbeamten. Worauf der Beamte behauptete, das ginge nicht, weil der Name nicht im Namensverzeichnis angeführt sei. Meine Mutter, die laut Geburtsurkunde Ida heißt, da sich ihre Eltern 1950 gegen das gleiche Argument nicht aufzumucken trauten, und ihre Tochter auf Papier eben Ida sein ließen, sie aber zu Hause Vida nannten, ließ sich das natürlich nicht gefallen, bestand auf ihrem Recht, mir einen Namen ihrer Wahl zu geben und musste dem Bürokraten, nach dessen wiederholter Weigerung, Milan zu akzeptieren, mit einer Publizierung des ganzen Theaters drohen. Das war‘s dann auch schon und ich heiße auch amtlich nicht Martin, Emil, oder Michael, wie es der Beamte als Alternative vorgeschlagen hatte.

Im Jahr 2000 bekam ich zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder einmal so richtig was von den Jubiläumsfeiern zur Volksabstimmung am 10. Oktober mit. Zehn Jahre zuvor weiß ich, dass wir mit meiner Mutter, einem Freund und einer Freundin slowenisch sprechend durch Klagenfurt gingen, als uns eine ältere Dame in „Kärntner Festgarderobe“ vor die Füße spuckte und „pfui Teifl“ brüllte. Nun 10 Jahre später, zum 80. Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung, machten ein Freund und ich aus Neugier eine Runde durch die Klagenfurter Innenstadt. Wir beklebten unsere Jacken mit Aufklebern der „Kulturkarawane gegen Rechts - Karavana kulture proti desnemu ekstremizmu“, die damals einen Monat durch Kärnten/Koroška zog und versuchte, mit Kunst, in Form von (Straßen)Theater, Konzerten, Lesungen, Diskussionen, Installationen uvm., die BewohnerInnen Kärntens wachzurütteln und für die Ende Oktober stattfindenden „Internationalen Widerstandstage - Mednarodni dnevi odpora“ zu mobilisieren. Auf den Klebern waren Slogans wie z. B. „Klagenfurt hat nie die Hitlerzeit verloren“(das war wahrscheinlich wohl der provokanteste).

Nach wenigen Minuten an Burschenschafterzügen, Plakaten mit „unsere Ehre heißt Treue“, „Kärnten frei und ungeteilt“, LehrerInnen und Elternverbänden mit Parolen wie „Schluss mit der Bevorzugung slowenischer Lehrer an österreichischen Schulen“, in Sensenmannmontur verkleideten Anti-Atomkraftwerk-Krško-Figuren und diversen anderen Äußerungen des „freien“ und „ungeteilten“ Kärnten vorbeigehend, wurde uns der Sinn der Slogans, besonders der des oben erwähnten, die wir auf unseren Jacken trugen, unmissverständlich bewusst.

Doch erlebte ich Koroška auch ganz anders. In meinen ersten Lebensjahren verstand ich - oh Schreck - kein Wort Deutsch, da meine Mutter immer Slowenisch mit mir gesprochen hatte. Bald hatte ich FreundInnen, die kein Slowenisch verstanden und erlernte mit kindlicher Leichtigkeit die deutsche Sprache. Aber auch die FreundInnen lernten im Gegenzug Slowenisch und sprechen es jetzt viel besser als z. B. Englisch, das sie in der Schule ebenfalls lernten, es praktisch jedoch weniger anwenden konnten. Wir fuhren gemeinsam mit unseren Eltern unzählige Male nach Ljubljana, sahen uns Puppentheaterspiele an, gingen einkaufen. Wir waren auf etlichen Skiurlauben in Kranjska Gora oder am Vogel, in Istrien am Meer und nicht zuletzt im österreichischen Kärnten/Koroška war Slowenisch unter uns immer präsent. Wir waren in einem zweisprachigen Kindergarten, später in der Schule, sahen im slowenischen Fernsehen Zeichentrickserien, gingen auf Veranstaltungen usw.

Jedoch waren diese Veranstaltungen für mich oft langweilig und anstrengend - besonders, wenn mir der so berühmte (slowenische) Kärntner Chorgesang ins Ohr trällerte. Auch bemerkte ich, dass meine Mutter, die in den Bereichen Kultur und Politik sehr engagiert war, viel um die Ohren hatte und dafür, so schien es mir, zumindest materiell, nicht besonders gut entlohnt wurde. So sagte ich angeblich zu ihr: „Ko bom velik, ne bom Slovenec. Ti neumni zbori in seje!“ - „Wenn ich groß bin, werde ich kein Slowene sein. Diese blöden Chöre und Sitzungen!

Nun bin ich ein bisschen größer geworden. Ob ich Slowene bin? - Was weiß ich ... Auf jeden Fall spreche ich gerne Slowenisch, genieße es, wenn es mich in Kärnten/Koroška an einen Ort verschlägt, in dem Slowenisch öffentlich präsent ist (bei mir Zuhause in Lassendorf/Vasja vas ist das nicht mehr der Fall) und fahre nach wie vor gerne nach Slowenien. Ljubljana ist für viele von uns eine Stadt mit besonderem Flair geworden. Es war in letzter Zeit für uns nicht ungewöhnlich, einmal pro Woche nach Ljubljana zu fahren. Eine gute Stunde Fahrt und du bist in einem echten Zentrum kulturellen Lebens. Vor allem Konzerte, Lokale aber auch z. B. ein Musikladen mit umfangreichen Angeboten, wie du sie näher als in Ljubljana sicher nicht finden kannst, sind für uns Anziehungspunkte.

Slowenisch empfinde ich für mich persönlich als Vorteil. Ob die Republik Österreich und das Land Kärnten/Koroška jemals die slowenische Identität als integrativen Bestandteil der Republik akzeptieren und pflegen werden - wer weiß?

 

Milan Obid, Student der Völkerkunde und Slowenistik